Static Page
Sökmarknadsföring
SEO & Googleannonsering
  • Posted:
  • 5 juni, 2014

Sökmarknadsföring – Hur hör SEO och Google-annonsering (SEM) ihop

När du ägnar dig åt sökmarknadsföring tillsammans med SEO, (sökmotoroptimering), så har dessa två ett klart samband vilket är extremt viktigt för ett bra och kostnadseffektivt resultat an din Google-annonsering. En bra grund och strategi när det gäller sökmotoroptimering gör det enklare att utforma effektiva och fungerande annonser i Google Adwords.

Kombinationen av dessa två olika sätt att marknadsföra sin syn- och sökbarhet i sökmotorn Google ligger i att sammanföra de relevanta faktorerna som binds samman via dessa två strategier. Det är många olika faktorer att se till rörande både onpage SEO och offpage SEO.
För att göra detta så förståeligt och enkelt som möjligt så ska vi i detta avsnitt se över de viktigaste faktorerna som utgör det klara sambandet som är nödvändigt för att lyckas med en effektiv sökmarknadsföring i Google Adwords.

De viktigaste faktorerna som för samman SEO och SEM genom Google-annonsering

När det gäller SEO och SEM samt de faktorer som för detta samman, så är det i stort sett bara gällande keywords, meta-beskrivningar och information på din hemsida och i din Google-annonsering. Vid Google-annonsering så hör denna ihop med din SEO-struktur gällande content writing, och ju bättre du får dessa två faktorer att smälta samman till en enhet så ökar din effektivitet av din annonsering. Vid Google-annonsering så är det viktigt att skriva bra annonser, vilka då naturligtvis ska vara baserade på copy writing (säljande texter). Det är också viktigt att välja rätt keyword, vilket du också redan ska känna till utefter kunskapen du har om din SEO och var dina kunder söker dig.

Om du då vid Google-annonsering även ser till informationen och de primära keywords du har på den sida som annonserna ska länka till, och ser till att både keyword och text i informationen i din annons är så nära din hemsidas texter som möjligt så kommer du att ligga nära ett så perfekt resultat som du kan få av Google-annonsering. Vad som också är viktigt i både sökmotoroptimering och sökmarknadsföring är att de länkar som skapas innehåller relevant ankartext, för att få ett så bra och högt resultat i Google sökmotor som möjligt.

En annan aspekt där SEO och SEM har ett klart samband

SEO och SEM har också ett annat klart samband, och det är att det kan vara mycket dyrt om du som försöker utföra detta på egen hand inte innehar tillräcklig kunskap inom dessa områden. Att inte ha den kunskap som behövs inom SEO kan betyda att du istället för att öka din sidas kraft i sökmotorn sänker denna. Att inte känna till vad som är viktigt gällande Google-annonsering kan även leda till stora annonskostnader med dåliga resultat som följd. Därför är det många gånger ett bättre val att anlita erfarna konsulter inom dessa områden, så du vet att du får de resultat du önskar och att både SEO och SEM blir rätt utfört.


Related Post
About Author: